„V“ savijanje (kutno savijanje)

 

Kutno savijanje se koristi kao postupak oblikovanja lima radi izrade savijenih dijelova, limenih profila, cijevi. Osim tih dijelova, sirovine u obliku profila također se koriste za izradu prstena za različita područja primjene.