Kružno savijanje lima (4 valjka)

Konstruktivna rješenja savijanja lima na savijačicama s 4 valjka omogućuju različite radne operacije. Samo je jedan valjak radni. Ostali su oslonci koji mogu mijenjati položaj kako bi savijali cilindrične ili konusne (stožaste) plohe, obavili predsavijanje ili savijanje formi.